top of page
HANDELS- OG DATABETINGELSERHANDELSBETINGELSER


Generelle informationer:
Akeed Vin Aps
Kongensvej 2, 1. tv
2000 Frederiksberg
CVR: 43745824
Email: akeedwine@gmail.com

Definitioner:


Aftalens parter: "Køber" anvendes om den fysiske person, som hovedsagelig handler uden for sit erhverv, og som ved afgivelse af en bestilling til Akeed Vin ApS afgiver et tilbud om køb og levering af bestemte varer.


Akeed Vin ApS anvendes i det følgende både om den fysiske eller juridiske person, som ved ordrebekræftelse accepterer Købers bestilling og sælger de bestilte varer, og om den hjemmeside hvorfra varer præsenteres og bestilles.

Produktinformation:


På Akeed Vin ApS oplyses varens væsentlige egenskaber, for yderligere oplysninger eller spørgsmål til eksisterende oplysninger kan der sendes en mail til Akeed Vin ApS via akeedwine@gmail.com

Priser:
Alle priserne er dagspriser og kun gældende på bestillingsdagen. Alle priser er i danske kroner. Der kan derfor forekomme prisændringer. Alle angivne priser er inklusive gældende afgifter og 25% moms. Der tages forbehold for trykfejl, prisfejl og udsolgte varer.

Bestilling:


Præsentation af varer sammen med en pris på Akeed Vin ApS er ikke et bindende tilbud, men blot en opfordring til at gøre tilbud. Købers bestilling af varer fra Akeed Vin ApS udgør ikke en bindende accept, men derimod et bindende tilbud til Akeed Vin ApS om at købe varen på de oplyste vilkår.


En bindende aftale mellem Køber og Akeed Vin ApS er først indgået, når Akeed Vin ApS ved en ordrebekræftelse accepterer det af Køber afgivne tilbud.

Betaling:


Der kan betales med MobilePay eller bankoverførsel.
Ved evt. reklamation/returnering vil pengene blive tilbageført indenfor 4 arbejdsdage.

Pickup:
Selvafhentning tilbydes på virksomhedens lageradresse på Frederiksberg. Afhentning kan ske efter aftale.

Risikoen for hændelig undergang eller forringelse:
Først på det tidspunkt, hvor de bestilte varer er kommet i Købers besiddelse, overgår risikoen for, at de bestilte varer går til grunde eller beskadiges på grund af hændelige forhold, til Køber.

Reklamation:


Akeed Vin ApS yder i henhold til købeloven 2 års reklamationsret fra fakturadato på fabrikations- og materialefejl (mangler). Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb.
Fakturaen skal fremvises til Akeed Vin ApS i forbindelse med anvendelse af reklamationen.
Eventuel reklamation over mangler på leverede produkter skal efter Køber har eller burde have opdaget manglen ske til Akeed Vin ApS inden rimelig tid. Ellers mister Køber sin ret til at påberåbe sig manglen.

Du bedes angive og på forlangende vise, hvori manglen består.
Ved reklamation, fejl, mangler eller evt. udeblevne leverancer bedes henvendelse rettet til:

Akeed Vin ApS


Kongensvej 2, 1. tv.
2000 Frederiksberg


e-mail: akeedwine@gmail.com

Ansvarsfraskrivelse og garanti:


Akeed Vin ApS er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af at de bestilte varer kommer for sent frem til Køber, eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes Køber handling eller undladelse eller forhold som ligger uden for Akeed Vin ApS's kontrol, fx krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende.


Akeed Vin ApS afgiver ikke selvstændig garanti for de bestilte varer, og Køber opnår kun de garantier, som producenten udsteder over for Køber.

Fortrydelsesret:


Der er ikke fortrydelsesret på vin.
Du skal være fyldt 18 år for at købe vin indeholdende alkohol hos Akeed Vin ApS.

Forbehold for ændringer:


Akeed Vin ApS forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de gældende regler og betingelser. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret omkring eventuelle ændringer.

Misbrug:


Misbrug af Akeed Vin ApS vil medføre politianmeldelse.

Nyhedsbreve:
Ved tilmelding til vores nyhedsbrev, accepterer du følgende betingelser:
* Jeg accepterer, at Akeed Vin ApS gemmer mine oplysninger, så jeg kan kontaktes via e-mail eller anden elektronisk post, med henblik på at informere samt markedsføre visse produkter og ydelser.

* Jeg er klar over, jeg til enhver tid kan afmelde mig, direkte i nyhedsbrevet, ved telefonisk kontakt på +45 25 30 23 55 eller ved at skrive til akeedwine@gmail.com

* Jeg er også klar over Akeed Vin ApS på intet tidspunkt deler information med tredjepart eller samarbejdspartnere.

Tilmelding til vores nyhedsbrev er privat - du må derfor ikke tilmelde venner, bekendte eller familie.

PERSONDATAPOLITIK

 

1. GENERELT

1.1 Denne politik om behandling af personoplysninger ("Persondatapolitik") beskriver, hvorledes Akeed Vin ApS indsamler og behandler oplysninger om dig.
1.2 Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler via vores hjemmeside, www.akeed-vin.dk
1.3 Akeed Vin er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til Akeed Vin kan ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7.

2. HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER VI, TIL HVILKE FORMÅL OG RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN

2.1 Når du besøger akeed-vin.dk, indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af hjemmesiden, fx om hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på hjemmesiden, din IP-adresse, herunder din netværkslokation, og informationer om din computer.
2.1.1 Formålet er at optimere brugeroplevelsen og hjemmesidens funktion, samt foretage målrettet markedsføring, herunder retargeting via Facebook og Google. Denne behandling af oplysninger er nødvendig for, at vi kan varetage vores interesser i at forbedre hjemmesiden samt vise dig relevante tilbud.
2.1.2 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.
2.2 Når du køber et produkt eller kommunikerer med os på hjemmesiden, indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver, fx navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., betalingsmåde, oplysninger om hvilke produkter du køber og eventuelt har returneret, leveringsønsker, samt oplysning om den IP-adresse, hvorfra bestilling er foretaget.
2.2.1 Formålet er, at vi kan levere de produkter, du har bestilt og i øvrigt opfylde vores aftale med dig, herunder for at kunne administrere dine rettigheder til at returnere og reklamere. Oplysninger om dine køb kan vi også behandle for at overholde lovkrav, herunder til bogføring og regnskab.
Ved køb indsamles IP-adressen med det formål og for at varetage vores interesse i at kunne forhindre svig.
2.2.2 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b, c og f.
2.3 Når du tilmelder dig til vores nyhedsbrev, indsamler vi oplysning om dit navn, e-mailadresse.
2.3.1 Formålet er at varetage vores interesse i at kunne levere nyhedsbreve til dig.
2.3.2 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

3. MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGER

3.1 Oplysninger om dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt ordrenummer og specifikke leveringsønsker videregives til eventuelle fragtfirmaer, der forestår leveringen af de købte varer til dig. Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift og forbedringer af Hjemmesiden, udsendelse af nyhedsbreve samt målrettet markedsføring, herunder retargeting, samt til din bedømmelse af vores virksomhed og produkter. Blandt andet videregives oplysninger om dit navn og din e-mail til TrustPilot således, at der på vores vegne kan sendes en invitation til at vurdere os på TrustPilots hjemmeside. Vælger du at foretage en anmeldelse bliver TrustPilot dataansvarlig for de afgivne oplysninger. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlig for.
Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.
3.2 To af disse databehandlere, Google Analytics v/Google LLC. Og Facebook Inc. er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU Persondataforordningens art.45.
 
4. DINE RETTIGHEDER

4.1 Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder.
4.2 Indsigtsretten
4.2.1 Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.
4.2.2 Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til akeedwine@gmail.com. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.
4.3 Retten til berigtigelse
4.3.1 Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.
4.4 Retten til sletning
4.4.1 I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.
4.5 Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring
4.5.1 Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.
4.6 Retten til dataportabilitet
4.6.1 Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.
4.7 Retten til indsigelse
4.7.1 Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring.
4.7.2 Du har endvidere til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser jfr. pkt. 2.1 og 2.3.
4.8 Retten til at tilbagekalde samtykke
4.8.1 Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, bedes du kontakte os på akeedwine@gmail.com
4.9 Retten til at klage
4.9.1 Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.
 
5. SLETNING AF PERSONDATA

5.1 Oplysninger indsamlet om din brug af hjemmesiden jfr. pkt. 2.1. slettes senest, når du ikke har gjort brug af hjemmesiden i 1 år.
5.2 Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev slettes, når dit samtykke til nyhedsbrev trækkes tilbage, medmindre vi har et andet grundlag for behandling af oplysningerne.
5.3 Oplysninger indsamlet i forbindelse med køb du har gennemført på hjemmesiden jfr. pkt. 2.2 vil som udgangspunkt blive slettet 3 år efter udløbet af det kalenderår, hvori du har foretaget dit køb. Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, fx hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav. Regnskabsmateriale opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår for at opfylde bogføringslovens krav.
 
6. KONTAKTOPLYSNINGER

6.1 Akeed Vin er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via hjemmesiden.
6.2 Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik eller ønsker du at gøre
brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet i pkt.4, kan du kontakte:

Akeed Vin ApS


Kongensvej 2, 1. tv


Tlf. nr.:+45 25 30 23 55


E-mail: akeedwine@gmail.com
 
7. ÆNDRINGER I PERSONDATAPOLITIKKEN

7.1 Såfremt vi foretager ændringer i Persondatapolitikken, vil du blive orienteret om dette ved dit næste besøg på Hjemmesiden.
 
8. VERSIONER

8.1 Dette er version 1 af Akeed Vin persondatapolitik dateret den 1/5 2023.

 

bottom of page